Estabilitat pressupostària


L'Ajuntament del Papiol dona compliment als objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que afectin a ingressos i despeses s'elaboraran dins del marc d'estabilitat pressupostària, és a dir, amb equilibri financer per a les entitats locals.

En els documents trobareu una diagnosi de la situació econòmica i financera del nostre Ajuntament.

Liquidació i control pressupostari 2022

Liquidació i control pressupostari 2021

Liquidació i control pressupostari 2020

Liquidació i control pressupostari 2019

Liquidació i control pressupostari 2018

Liquidació i control pressupostari 2017

Liquidació i control pressupostari 2016

Liquidació i control pressupostari 2015

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-12-2023 14:56