Pressupost municipal


El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'Equip de Govern, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l'execució pressupostària de l'Ajuntament.

Consulteu l'anàli de dades i gràfics 

Consulteu anàlisi de dades i gràfiques

Pressupost 2024

Aprovació inicial del pressupost

Primer trimestre

 

Modificacions de crèdit

Pressupostos anys anteriors

Pressupost 2023

Aprovació inicial del pressupost

Quart trimestre

Tercer trimestre

Segon trimestre

Primer trimestre

Modificacions de crèdit

Any 2022

Quart trimestre

Tercer trimestre

Segon trimestre

Primer trimestre

Modificacions de crèdit

 

Pressupost 2021

Tercer trimestre 2021

Segon trimestre 2021

Primer trimestre 2021

Presupost 2020

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de setembre de 2020

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de juny de 2020

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020

 

Pressupost 2019

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de setembre de 2019

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de juny de 2019

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2019

 

Pressupost 2018

Bases d'execució del pressupost general

Quart trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 30 de setembre de 2018

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de juny de 2018

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de març de 2018

 


Pressupost 2017

Quart trimestre. De l '1 de gener al 31 de desembre

Tercer trimestre. De l '1 de gener de 2017 a 30 de setembre de 2017

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 30 de juny de 2017

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 31 de març de 2017

Bases d'execució del pressupost general

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-04-2024 11:45