1627

Acte de benvinguda als infants

L’Ajuntament del Papiol celebra els actes de Benvinguda dels Infants al Papiol des de l'any 2009. Aquests actes són un compromís del municipi envers els drets dels nounats. L’acció parteix del compromís del Papiol amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i la Declaració Universal dels Drets de l’Infant.

  • Els actes de benvinguda són actes de caire social, en els quals el municipi fa públic un reconeixement d’acolliment del nen o nena que ha nascut o viu al Papiol i es compromet, conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir-ne els drets.
     
  • L'acte de benvinguda al municipi no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o preferència del nen o nena acollilt/da en l'accés als serveis municipals.
     
  • Els actes de benvinguda estan adreçats a nens i nenes amb edats compreses entre 0-2 anys, empadronats al nostre municipi.
     
  • El departament d'Alcaldia i Protocol envia una carta d'invitació a totes les famílies que tenen fill/es que reuneixen els requisits a la data que es convoca un nou acte, adjuntant-los una sol·licitud de participació. No se celebrarà l'acte si no hi ha un quòrum mínim de famíles.

Qui el pot demanar?
El pare, mare o tutor/a de l'infant.
Quan es pot sol·licitar?

En el termini que s'especifiqui en la carta d'invitació emesa pel departament d'Alcaldia i Protocol.

Quan es dóna resposta?
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el departament d'Alcaldia i Protocol es posa en contacte amb les famílies per confirmar la celebració de l'acte (sense quòrum mínim s'anul·la la celebració fins a nova convocatòria).
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol·licitud de participació, tramesa pel departament d'Alcaldia i Protocol a les famílies que reuneixen els requisits, degudament omplerta i signada pels pares.

Fotocòpia del document d'identitat dels pares.

Fotocòpia del llibre de família

Volant de convivència.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 16:10