1695

Certificat d'acreditació de referència cadastral

Aquest tràmit permet obtenir un certificat acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, valor cadastral, titularitat i dades físiques).
 Cal complir amb els següents requisits

Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i especificant o adjuntant la documentació necessària. 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
20 dies hàbils
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 15.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Identificació precisa, escrita i/o gràfica, de la parcel·la objecte del certificat.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:55