1638

Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
No té cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Imprès d'instància genèrica model MD 8030, disponible a la web en diversos formats o facilitat a l'OAC.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 14:31