1720

Modificació de les dades del permís de circulació d'un vehicle o del carnet de conduir per canvi de domicili

Aquest tràmit permet efectuar el canvi de domicili al permís de circulació o al carnet de conduir, sense haver d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit, simplement comunicant-les a l'Ajuntament, que les derivarà a l'organisme competent. La sol·licitud s'ha de presentar en el model oficial de la Direcció General de Trànsit que us facilitarem a l'OAC. 

 Més informació

Als nous models de permís de circulació ja no consta l'adreça del propietari, per la qual cosa Trànsit no emetrà un nou permís de circulació, és suficient la còpia segellada de la sol·licitud presentada per demostrar que el tràmit de canvi d'adreça s'ha fet.

En el cas de versions més antigues del permís (anteriors a 22/09/2010) en les que sí que consti l'adreça del titular, li estamparem transversalment una diligència per fer constar que el titular del permís ha canviat de domicili i que ja s'ha comunicat al registre de vehicles de la DGT.
 Cal complir amb els següents requisits:

 • Per a modificació del permís de conducció, no s'acepten NIE's amb un permís de conducció comunitari o no comunitari, s'han d'adreçar a la DGT per fer qualsevol tràmit sobre el permís. És a dir, només podem fer el tràmit a persones físiques amb nacionalitat espanyola. Si ja té DNI però no ha comunicat el canvi de NIE a DNI, primer ha d'adreçar-se a la PPT.
   
 • Per a modificació del permís de circulació, no s'admeten modificacions de vehicles a nom d'empresa perquè es sol·licita la comprovació de la modificació de l'adreça en el NIF de AEAT i no tenim accés a comprovar aquesta dada. El tràmit està adreçat només a persones físiques.
   
 • Tampoc s'admet la modificació del permís de circulació si el vehicle té PRECINTE. Com no podem comprovar aquesta dada, nosaltres ho tramitarem però serà rebutjat quan arribi a DGT.
   
 • Per al cas de dos o més propietaris del vehicle, han de signar l'imprés de sol·licitud TOTS els co-titulars.
   
 • Per poder fer aquest tràmit cal que el vehicle tingui la ITV en vigor.
   
 • Cal que el titular del vehicle (o algun dels titulars si són més d'un) estiguin empadronats al Papiol.
   
 • Si el tràmit també és sobre el permís de conducció, aquest no pot estar caducat.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Màxim fins el 10 de desembre si el canvi de domicili implica canvi en el municipi de tributació de l'IVTM i es vol que tingui efectes per a l'any següent.

Quan es dóna resposta?
Una setmana des que la sol·licitud tingui entrada a la Prefectura Provincial de Trànsit. No obstant, des de l'Ajuntament s'envia a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i són ells qui ho envien a DGT.
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Imprès de la Direcció General de Trànsit de SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI on consti l'adreça nova signat pel titular/titulars del vehicle.
 2. DNI / NIE del titular/titulars on consti la nova adreça o bé el full d'empadronament on hi consti.
 3. Permís de conducció.
 4. Permís de circulació.
 5. Fitxa tècnica amb la ITV en vigor.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-04-2018 09:54