1609

Alta al Registre Municipal d'Unions Estables de Parella

Mitjançant aquest tràmit es pondran inscriure en el Registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe. 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Gratuïta la inscripció, la posterior sol·licitud de certificats d'inscripció genera un cost de 6.00 euros.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia autenticada del DNI.
  3. Compareixença per la qual es declara sota jurament o promesa que es compleixen els requisits.
  4. Certificat de convivència.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 11:42