1637

Compulsa de documents

Aquest tràmit permet obtenir la compulsa d'un document, per tal de certificar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original. 

La còpia compulsada té la mateixa validesa que l'original i, en cap cas acredita l'autenticitat de l'original.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Immediat
Cost
Ordenança Fiscal número 15, epígraf 3,03
Contra abonaré de la Diputació que lliurem en el moment de fer la compulsa dels documents, al qual s'estableixen diverses formes de pagament: entitat bancària, internet.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document original que es vol compulsar (no és necessària la fotocòpia, la fem a l'OAC en el moment i entra en el preu de la taxa)
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-06-2019 08:47