1721

Comunicació de desperfectes a la via pública, avaries de clavegueram i fuites d'aigües

Aquest tràmit permet comunicar qualsevol incidència o desperfecte que afecti a la via pública o al mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, senyals de trànsit, jardineres, fonts, pilones...), així com en el clavegueram municipal, per tal que l'Ajuntament procedeixi a la seva reparació o substitució. 
 Cal complir amb els següents requisits:

  • Mitjançant la presentació de la declaració en el registre d'aquesta corporació
  • A través de l’aplicació informàtica “Linea Verde”.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-04-2018 10:37