1685

Inscripció a convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l'Ajuntament.

Es convoca anualment l'Oferta Pública d'Ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. El termini per a la presentació de sol·licituds serà el que s'indiqui a les Bases de selecció.

Quan es dóna resposta?
Segons el previst en processos de selecció, una vegada finalitzat el termini de recollida d'instàncies, l'Ajuntament publicarà la llista d'admesos i exclosos en el termini indicat a les Bases de selecció.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal.
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia de la documentació acreditativa del Nivell de Català.
  3. Fotocòpia/es compulsada/es de la titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.
  4. Currículum vitae.
  5. Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits professionals i formatius.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 13:41