1639

Petició de casament civil

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni.

L'expedient s'ha de tramitar al Registre Civil del municipi de residència d'un dels nuvis, independentment del lloc que trïin per a la celebració del casament.

Si l'expedient s'ha tramitat a un altre municipi però és voluntat dels nuvis contreure matrimoni al Papiol també poden sol·licitar data de casament aquí., tant a través de l'Ajuntament com del Jutjat de Pau.

Qui el pot demanar?
Les persones interessades de forma conjunta.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Abans de la caducitat de l'expedient en tràmit que té una validesa anual.

Quan es dóna resposta?
La tramitació de l'expedient, un cop obert, són 2 mesos aproximadament.
Cost
Per a la celebració del casament en estances municipals: Ordenança Fiscal número 25, article 6è. Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Sol·licitud de matrimoni (facilitada al Registre Civil), emplenada i signada pels sol·licitants.

2. DNI dels dos contraents (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència), i llibre de família en cas de tenir fills comuns i original i fotocòpia dels dos DNI dels dos testimonis (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència).

3. Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats.

4. Certificat d'empadronament que acrediti el domicili dels dos últims anys dels dos sol·licitants. Si durant els dos darrers anys s'hagués canviat de municipi, també el padró de l'anterior municipi.

5. Certificat d'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni i de la defunció).

6. Certificació literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal del divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni). En el cas que l'anotació no hagi estat practicada, s'haurà de presentar testimoni de la Sentència,
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2018 19:47