1684

Petició del servei d'orientació i inserció laboral

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar hora d'entrevista amb el servei d'orientació i inserció laboral.
 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Si se'n disposa, és recomanable aportar l'Informe de vida laboral.
  3. Si se'n disposa, és recomanable aportar el Currículum vitae i fotografia recent.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-01-2021 16:14