1604

Preinscripció i matriculació a l'escola municipal de música / dansa

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació a l'escola de música i dansa municipal.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Segons el calendari anual de preinscripcions i matriculacions al municipi.
Les dates a tenir en compte són:

  • - Presentació sol·licituds.
  • - Publicació del llistat de preinscrits amb els barems corresponents.
  • - Termini de reclamació.
  • - Publicació.
Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles de música i dansa.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (pare, mare o tutor/a legal). Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant, volant municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI.

2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referits a la filiació.

3. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne (en cas que en tingui).

4. Si vol acreditar la proximitat al domicili laboral, certificat emès per l'empresa on hi consti el domicili.

5. Dues fotografies mida carnet de l'alumne.

6. Fotocòpia del compte corrent on es domiciliarà el pagament.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2018 12:44