1657

Sol·licitud d'inscripció al programa de viatges del Imserso / Termalisme social

Aquest tràmit permet sol·licitar places de l'oferta per termalisme social i turisme de l'IMSERSO adreçat a la gent gran.
 Més informació:

Cal estar empadronat/da a el Papiol i complir un dels següents requisits que demana l'IMSERSO:

  • ser pensionista de jubilació del sistema públic de pensions.
  • ser pensionista de viduïtat amb edat igual o superior a 55 anys.
  • ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació i tenir una edat igual o superior a 60 anys.
  • ser titular o beneficiari del sistema de la Seguretat Social amb edat igual o superior a 65 anys.

Qui el pot demanar?
Com a norma general els majors de 65 anys, no obstant s'estableixen altres requisits d'edat per a altres tipus de pensionistes, i la seva parella sense necessitat de reunir els requisits d'edat o pensió.
Quan es pot sol·licitar?

Dintre de la convocatòria que cada any es fa pública al web www.imserso.es i fora d'aquest termini quedant en llista d'espera per si es produeixen vacants.

Quan es dóna resposta?
En el cas del Programa de Turisme només s'ha d'omplir la sol·licitud LA PRIMERA VEGADA que s'accedeixi al servei, després l'IMSERSO ja es posa en contacte amb ells per a les temporades posteriors.
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Per inscriure's s'han d'indicar les dades personals, econòmiques i les preferències de destinació. En el cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l'Imserso la consulta electrònica de les dades consignades a la sol·licitud, hauran d'aportar:
  1. Còpia del DNI/NIE.
  2. Còpia del DNI/NIE del cònyuge o parella de fet.
  3. Còpia del Llibre de Família nombrosa, en el seu cas.
  4. Acreditació de la pensió o altres ingressos del sol·licitant i, en el seu cas, del seu cònyuge o parella de fet.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) els omplirem la petició on-line.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2018 13:35