Junta de portaveus


La Junta de Portaveus és un òrgan de negociació política en el si de l’Ajuntament, que reuneix als portaveus representants de cada grup polític, elegits pels membres del grup. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar ni vincular a tercers.

La Junta de Portaveus té com a objecte:

A) Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per a difondre-la entre els membres dels diferents grups polítics. 
B) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius. 
C) Consensuar assumptes que es poden presentar a l’aprovació dels òrgans competents.

Composició:

GRUP Membres titulars Membre suplents
ERC Joan Borràs i Alborch Albert Querol i Lacarte
SUMEM Maria José Giner Martos Ana Schkot Lozano
FEM Jordi Bou i Compte Anna Serra Garcia
CUP Meritxell Aguilar Garcia No existeix

La Junta de portaveus es reuneix la setmana prèvia a la sessió ordinària del Ple

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2019 11:44