Organització de l'ens


Organització política

L'organització política de l'ajuntament es distribuiex en 5 grans àrees:

  • Àrea de govern d’alcaldia, governació, urbanisme, seguretat ciutadana, comunicació i esports.
  • Àrea de govern d’habitatge, obres, serveis, llicències urbanístiques, agricultura, cultura i festes.
  • Àrea de govern d’hisenda, medi ambient, activitats i mobilitat.
  • Àrea de govern de benestar social, joventut, comerç i participacio ciutadana.
  • Àrea de govern de sanitat, igualtat de gènere, personal i promoció econòmica.
  • Àrea de govern d’educació i infància, turisme i cooperació.

Organització administrativa

La relació de llocs de treball inclou la totalitat dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral.

Consulteu la plantilla orgànica de l'Ajuntament del Papiol amb data 01 de desembre de 2019.

Consulteu el catàleg de llocs de treball i de la plantilla orgàica de l'Ajuntament del Papiol.

 


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2020 13:38