Planejament en exposició pública


Modificació puntual del PGM B2018 (El Papiol, Serra de Collserola i Parc Agrari)

Aprovació inicial de l’instrument de planejament general anomenat modificació puntual del PGM B2018 per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-04-2021 08:26