Oficina de Promoció Econòmica del Papiol


Novetats sobre ajudes per fer front a la crisi del Covid-19

Aquí trobareu la informació que l'OPEP posa a la vostra disposició sobre diferents ajuts socioeconòmics destinats a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus.

--------------------------------------------------

AJUDES PER A EMPRESES, AUTÒNOMS I TREBALLADORS

--------------------------------------------------

> Ajuda 1: Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19 (ajuda de la Generalitat)

Prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20012_Ajut_Autonoms

> Ajuda 4: Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç (ajuda de la Generalitat)

L’objectiu és donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/20564-Subvencions_competitivitat_empresa-1-Conv.-2017

> Ajuda 8: Subsidi extraordinari per falta d'activitat de les persones que són treballadors de la llar (ajuda del Servicio Público del Empleado)

El SEPE ha establert un nou subsidi extraordinari per falta d’activitat per a persones integrades al Sistema Especial per Treballadors de la Llar.
Va dirigit a aquelles persones que abans del 14 de març treballaven com a empleats/es de la llar i estaven donades d’alta a la Seguretat Social, i a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma s’han vist afectats/es per un d’aquests dos supòsits:
- Li han reduït el número d’hores de la jornada laboral total o parcialment.
- Ha estat acomiadat/a o l’han finalitzat el contracte per causes alienes al treballador/a.
 
Presencial: t’has de descarregar i imprimir la sol·licitud. S’haurà d’emplenar i presentar a una oficina de correus, dirigida a la Unidad Subsidio Empleadas Hogar. Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid). El formulari es pot descarregar al següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_ciudadanos/subsidios_SEEH.html
 
Online: S’haurà de disposar de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve. A través del següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
 

> Ajuda 9: Subsidi per desocupació excepcional per fi de contracte temporal (ajuda del Servicio Público de Empleado)

El SEPE ha establert un nou subsidi excepcional per aquelles persones que han vist finalitzat el seu contracte laboral temporal a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
 
Quins requisits he de complir per poder demanar-ho?
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC.
- No tenir dret a accedir a cap prestació o subsidi per atur (per falta de la cotització mínima necessària)
- Haver cessat involuntàriament, a partir del 15 de març, un contracte temporal amb una vigència gual o superiora dos mesos.
- No obtenir ingressos, de cap naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional.
- No ser perceptor de qualsevol renta mínima, renta d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
 
El tràmit s’ha de fer online a través d’un formulari de pre-sol·licitud de prestació individual disponible a la web del SEPE. Aquí teniu l’enllaç directe al formulari: https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
 
El termini per presentar la sol·licitud està obert des del 5 de maig i es perllongarà fins al dia en què finalitza el mes següent al dia de fi de vigència de l'estat d'alarma.
 
Trobareu més informació al respecte al següent enllaç:

> Ajuda 10: Per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades per la COVID-19 (ajuda de la Generalitat)

Ajuts per les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques).
Així mateix, han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d'acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte al mateix període de l'any anterior.

En el següent enllaç trobareu més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19

> Ajuda 11: Suport a la contractació al sector de les cures (ajuda de la Generalitat)

La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/curallar/ajutcontractaciocuradelallar/

>Ajuda 12: Subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i d'estètica (ajuda de la Generalitat)

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor el 16 d’octubre.

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/

 

>Ajuda 13: Pel manteniment de l'activitat econòmica per a persones treballadores autònomes individuals o membres de micro empresa (ajuda de la Generalitat)

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf

--------------------------------------------------

ALTRES AJUDES

--------------------------------------------------

> Ajuda 2: al lloguer per a contribuir en minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (ajuda de la Generalitat)

El 19 de maig la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un nou ajut per resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
 
Va dirigit a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
Les sol·licituds es poden presentar del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.
Podeu accedir al tràmit per fer la sol·licitud a través del següent link: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

> Ajuda 3: Ingrès Mínim Vital (ajuda Institut Nacional de la Seguretat Social)

El 15 de juny, es va iniciar el termini per presentar la sol·licitud de la nova prestació estatal recentment aprovada: l’Ingrès Mínim Vital.

S’ha habilitat un simulador per poder comprovar si reuneixes els requisits per poder percebre aquesta prestació i conèixer l’import aproximat que et correspondria. EL RESULTAT NOMÉS TÉ UN VALOR INFORMATIU.

Simulador: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

La sol·licitud s’ha de realitzar a través d’Internet a través del següent enllaç:  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/pZRdd6IwEIZ_DZeYSfjeO3R7rK7WWmsVbjwhBM0uBAqptvvrN9ieut0P3D1yQxgm7zt5hgHFaI1iSfdiS5UoJc31cxS7Gwu7Ng4AT4a4b0OIZ_cuub7CMAS0OibAX64QUNy9_wHFKGZSVWqHooanfMNKqbgUadkY0AYMYOIppSmVbSSjhcgFNYB4YBMQsmlahYqJFEWEY4enCTOzICWmbafMDJhrm76FPduhDncd663iU0kwuoJwOf2yDKy5BcHZilet3xmFY0IXlG4FjMYo3uZl8tqBUCaWv0VxzTNe87r3VOvwTqnqkwEGHA6HXlXWiua9RgMSUtVUctU0t8egAdX7XSgDBke8PC1rA7YGjKRgomxJ1_t21WwYbxVy3vzJelc2Cq0_WKKFTo00VO90INCg9IH6sHgAoqlp6nvBD2gpy7rQh1qcegaBkxDXY6aX-WDaJA1MaiXEdLBLfUbA8zyGruFXhyGeO63DzB_dzTH43oUOr_LOzAc8BjIBd-pDGMwXy8kNtsCzL5QfdzV8SNyWtfj6-BiHehraDj1rzP8zDuC8LVslUk8HU921iqqdKWRWovX721Pib0Q_fOldRP9pzjqJDsG6UH58bk4vJfrTD6YqloVvvZjf7vwXK9_vtsXmc__GjMb77xO-ui0GiX-4z4rVDz89HTU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

NO ES NECESSARI DISPOSAR DE CERTIFICAT DIGITAL PER PODER FER LA SOL·LICITUD.

A l'Oficina de Promoció Econòmica del Papiol s'ha habilitat un espai amb un ordinador, a disposició de tots i totes vosaltres, on podreu fer la sol·licitud i rebre suport durant la tramitació. És imprescindible demanar CITA PRÈVIA. 
L'Institut Nacional de la Seguretat Social també ha habilitat un telèfon gratuït de consultes: 900 20 22 22

Trobareu la informació complerta respecte aquesta nova prestació al següent enllaç:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios

 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Aquí trobareu més informació d'interès que l'OPEP posa a la vostra disposició.

> Informació 1: Tinc suspès el contracte per un ERTO. Puc treballar en una altra empresa? (informació del Servicio Público de Empleo Estatal)

Sí, pots treballar en una altra empresa tant per compte propi com aliè. No obstant, s’ha de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) l’inici d’aquesta nova relació laboral amb altra empresa si estàs cobrant l’atur,  per tal de suspendre el cobrament de la prestació. Si el contracte de feina es a tempos parcial, es pot sol·licitar seguir cobrant la prestació restant la part proporcional al temps que treballis.

Per fer aquesta comunicació s’han establert dues  vies:

  • A través d’internet: www.sepe.es  (s’ha de disposar de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve)

  • Trucant al telèfon d’atenció a la ciutadania: 936 190 99

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/expedientes-regulacion-empleo/compatible-nuevo-empleo-con-ERTE.html

> Informació 2: Com donar-se d'alta com a demandant d'ocupació al SOC (informació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’estan prenent determinades mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 i poder seguir oferint els seus serveis a la ciutadania. Per poder donar-te d’alta com a demandant d’ocupació hi ha dues opcions:

  • Emplenar el formulari dissenyat en línia
  • Trucant al telèfon gratuït 900 800 046

Aquest tràmit està adreçat a les persones que mai no han estat inscrites a les Oficines de Treball i necessitin la inscripció per tramitar la prestació per desocupació o per qualsevol altre motiu.

Si estàs afectat per un ERO o ERTO, no has de procedir a efectuar aquesta gestió, la vostra empresa s’encarregarà de tots els tràmits.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Què és l'OPEP?

A l'Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP) connectem empreses i persones que busquen feina.
Treballem amb altres agents d'àmbit municipal i supramunicipal per multiplicar oportunitats.
Connectem empreses per formar sinergies.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia
Adreça: carrer de Narcís Monturiol, número 24
Correu electrònic: papiol.opep@elpapiol.cat
Correu electrònic de la Borsa de Treball: papiol.borsatreball@elpapiol.cat
Telèfon: 93 673 16 95

Documents adjunts

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-11-2020 16:28