Imatge corporativa


Identitat verbal i gràfica de l'Ajuntament del Papiol

La identitat d’una institució es pot expressar a través d’una marca, que inclou molts conceptes, entre els quals, el de logotip.

Per evitar confusions conceptuals, anomenarem logotip a l’element gràfic format per la llegenda del nom + el símbol heràldic logotipitzat.

  • Identitat verbal: denominació

El nom oficial de la institució és “Ajuntament del Papiol”. Mai “Ajuntament d’El Papiol” o altres versions del nom.

Norma: els noms de llocs catalans s’escriuen amb majúscula. Si porten article, aquest s’escriu amb minúscula i es contrau com un article qualsevol. Font: Optimot.

  • Identitat visual/gràfica: logotip de l’Ajuntament del Papiol

El logotip de l’Ajuntament del Papiol està compost per dos elements: el nom oficial de la institució + el símbol heràldic logotipitzat que la representa. Aquests dos elements són inseparables en el logotip.

No es permet cap alteració del logotip ni dels seus components.

 

Logotip i normes d'aplicació: manual

Segons el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, els símbols oficialitzats i inscrits en el Registre d’ens locals de Catalunya gaudeixen de la protecció establerta en les lleis, i els ens que en siguin titulars han d’exercir les accions procedents, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas, per tal de vetllar-ne per l’ús i la defensa adequats (art. 23).

La necessitat d’elaborar el document Normes bàsiques d’aplicació del logotip de l’Ajuntament del Papiol, publicat el juliol de 2019, sorgeix arran de la manca d’una definició i una normalització explícites d’un logotip que identifiqui l’Ajuntament del Papiol i de la inexistència d’unes pautes mínimes per utilitzar-lo.

Aquest treball, doncs, s’ha fet amb la finalitat de vetllar per la identitat corporativa, verbal i gràfica de l’Ajuntament del Papiol.

Té com a objectiu establir una sèrie de criteris bàsics unificats i compartits per garantir l’aplicació correcta del logotip de l’ens, basat en l’escut oficialitzat i la denominació del municipi.

El document té dues parts diferenciades. La primera part fa referència bàsicament al logotip de l’Ajuntament del Papiol, que queda normalitzat amb aquest treball.

La segona tracta de com s’ha d’aplicar el logotip i les diferents versions d’aquest logotip a la papereria bàsica d’aquesta administració. Aquesta segona part té un ús clarament intern i, per tant, s’adreça principalment al personal al servei de l’ens.

Aquesta és la primera versió del manual Normes bàsiques d’aplicació del logotip de l’Ajuntament del Papiol, que es pot anar ampliant segons les necessitats que es puguin presentar.

 

--------------------------------------------------------------------------------

> Podeu consultar i descarregar-vos aquest recull de normes, que tenen com a obectiu vetllar per l'aplicació correcta del logotip normalitzat de l'Ajuntament del Papiol.

> Podeu descarregar-vos l'arxiu (pdf vectorial) que conté les diferents versions del logotip.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-07-2019 12:41