Electes


Codi de conducta i bon govern

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d´acord amb el seu Títol V, estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi ha estat aprovat per el Ple de data 21 de juliol de 2022. Consulteu l'acord aquí.

 

  • Retribucions i indemnitzacions
  • Declaracions d'incompatibilitats i activitats - mireu el perfil de cada càrrec electe
  • Declaracions de béns patrimonials - mireu el perfil de cada càrrec electe

Jordi Bou Compte

Regidories: Alcaldia, hisenda, territori, administració i seguretat ciutadana

Anna Serra Garcia

Regidories: Educació, infància, cultura, serveis socials, habitatge, cooperació i turisme

Marta Casas Margarit

Regidories: Joventut, comunicació, medi ambient, comerç i promoció econòmica

Àngela Flores Rubio

Regidories: Igualtat, salut pública, festes, recursos humans i participació ciutadana

Francesc Ordoño Madolell

Regidories: Esports, obres, serveis urbans, protecció civil, llicencies i mobilitat

María José Giner Martos

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Ana Schkot Lozano

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Isaac Rosa Villarrassa

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Meritxell Aguilar Garcia

Grup municipal: Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-07-2022 12:40