Electes


Codi de conducta i bon govern

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d´acord amb el seu Títol V, estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi ha estat aprovat per el Ple de data 21 de juliol de 2022. Consulteu l'acord aquí.

 

  • Retribucions i indemnitzacions
  • Declaracions d'incompatibilitats i activitats - mireu el perfil de cada càrrec electe
  • Declaracions de béns patrimonials - mireu el perfil de cada càrrec electe

Joan Borràs i Alborch

Alcalde

Regidories: Alcaldia, Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, Comunicació i Esports

Jordi Bou i Compte

Primer tinent d’alcalde.

Regidories: Habitatge, Obres, Serveis, Llicències urbanístiques, Agricultura, Cultura i Festes

Albert Querol i Lacarte

Segon Tinent d'Alcalde

Regidories: Hisenda, Medi ambient, Activitats i Mobilitat

Sílvia Romero i Segarra

Regidories: Sanitat, Igualtat de gènere, Personal i Promoció econòmica

Anna Serra i Garcia

Regidories: Educació, Infància, Turisme i Cooperació

Cristina Torrent i Oriol

Regidories: Benestar social, Joventut, Comerç i Participació ciutadana

María José Giner Martos

Grup municipal: Sumem pel Papiol

María Jesús Álvarez de Marcos

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Isaac Rosa Villarrassa

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Ana Schkot Lozano

Grup municipal: Sumem pel Papiol

Meritxell Aguilar i Garcia

Grup municipal: Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-07-2022 12:40