Consells participatius


El Papiol compta actualment amb dos òrgans deliberatius de caràcter no vinculant amb la missió de promoure la participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions relacionades amb el municipi:

Consell del poble

És l’òrgan consultiu local que té com a objectiu promoure la participació de la ciutadania en els afers d’importància per a la comunitat. L’actual Consell del poble del Papiol es va constituïr el 3 de març de 2016, i es renovarà després de cada convocatòria electoral municipal.

Consell educatiu

El Consell educatiu del Papiol és un òrgan participatiu que ha de servir per debatre tots aquells aspectes rellevants relacionats amb l’educació dels nens i joves del poble. La seva creació va ser aprovada pel Ple municipal el juliol de 2016. Dimarts 4 d’abril de 2017 va tenir lloc la sessió pública de constitució d’aquest ens consultiu i deliberatiu.

Consell de la infància i l'adolescència

L'Ajuntament del Papiol crea aquest nou instrument per dotar el municipi d’un òrgan que permeti la col·laboració i implicació de tots aquests àmbits i obrir un espai de participació exclusiu pels ciutadans més joves del municipi

Consell agrari

El Consell Agrari del Papiol (COAP) és la representació més àmplia de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten als temes d’agricultura, ramaderia i protecció del medi rural.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2020 15:01