Consell del poble 2019-2023


És l’òrgan consultiu local que té com a objectiu promoure la participació de la ciutadania en els afers d’importància per a la comunitat. L’actual Consell del poble del Papiol es va constituïr el 3 de març de 2016, i es renovarà després de cada convocatòria electoral municipal.

Membres del consell del poble

Presidència

L’Alcalde, com a president del Consell: Joan Borràs i Alborch
1 regidor escollit pel Ple, com a vicepresident: 

Representació política

1 representant de cadascun dels partits polítics locals amb representació al consistori. Aquests membres no poden ser regidors i han estat proposats per acord del Ple, després que es va consultar amb els portaveus dels grups polítics locals.

Representació de les associacions de mares i pares d'alumnes locals (a proposta de les associacions)
Representants de les entitats i associacions locals (a proposta de les associacions)
Representants del conjunt d’associacions i entitats culturals
Representants del conjunt d’associacions i entitats esportives
Representants del conjunt d’associacions i entitats socials
Representant de l’Associació del Polígon Industrial Sud
Ciutadans de reconeguda vàlua

Secretària del consell
La treballadora municipal Olga Cervelló Arcos

Documentació


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-01-2022 12:16