Junta de govern local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Està formada per l'alcalde com a president, els tinents i les tinentes d'alcalde, i els regidors i les regidores que nomena l'alcalde.

Correspon a la Junta assistir l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. L'alcalde pot delegar funcions en els regidors membres de la Junta. 

La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Membres de ple dret:

 • Joan Borràs i Alborch (alcalde-president)
 • Jordi Bou i Compte (1r tinent d'alcalde)
 • Albert Querol i Lacarte (2n tinent d'alcalde)
 • Cristina Torrent i Oriol (regidora delegada)

Membres assistents:

 • Sílvia Romero i Segarra (regidora delegada)
 • Anna Serra i Garcia (regidora delegada)

Calendari de la Junta de Govern Local 2022

 • JGL 01 de data 18 de gener de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 02 de data 1 de febrer de 2022 a les 17.30h
 • JGL 03 de data 15 de febrer de 2022 a les 17.30h
 • JGL 04 de data 1 de març de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 05 de data 15 de març de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 06 de data 29 de març de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 07 de data 5 d'abril de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 08 de data 26 d'abril de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 09 de data 10 de maig de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 10 de data 24 de maig de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 11 de data 7 de juny de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 12 de data 21 de juny de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 13 de data 5 de juliol de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 14 de data 19 de juliol de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 15 de data 28 de juliol de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 16 de data 13 de setembre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 17 de data 27 de setembre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 18 de data 11 d'octubre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 19 de data 25 d'octubre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 20 de data 8 de novembre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 21 de data 22 de novembre de 2022 a les 17.30 h
 • JGL 22 de data 13 de desembre de 2022 a les 17.30 h 
 • JGL 23 de data 20 de desembre de 2022 a les 17.30 h

 


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2022 09:51