Junta de govern local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Està formada per l'alcalde com a president, els tinents i les tinentes d'alcalde, i els regidors i les regidores que nomena l'alcalde.

Correspon a la Junta assistir l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. L'alcalde pot delegar funcions en els regidors membres de la Junta. 

La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Membres de ple dret:

 • Jordi Bou i Compte (alcalde-president)
 • Anna Serra i Margarit (1r tinenta d'alcalde)
 • Marta Casas i Margarit (2n tinenta d'alcalde)
 • Àngela Flores Rubio (2ra tinenta d'alcalde)

Membres assistents:

 • Francesc Ordoño Madolell  (Regidor delegat)

Calendari de la Junta de Govern Local 2023

 • JGL 01 de data 10 de gener de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 02 de data 24 de gener de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 03 de data 7 de febrer de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 04 de data 21 de febrer de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 05 de data 7 de març de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 06 de data 21 de març de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 07 de data 11 d'abril de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 08 de data 25 d'abril de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 09 de data 9 de maig de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 10 de data 23 de maig de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 11 de data 6 de juny de 2023 a les 17.30 h
 • JGL 12 de data 14 de juny de 2023 a les 18 h (extraordinària)
 • JGL 13 de data 20 de juny de 2023 a les 18 h (extraordinària)
 • JGL 14 de data 4 de juliol de 2023 a les 18 h
 • JGL 15 de data 18 de juliol de 2023 a les 18 h
 • JGL 16 de data 1 d'agost de 2023 a les 18 h
 • JGL 17 de data 12 de setembre de 2023 a les 18 h
 • JGL 18 de data 26 de setembre de 2023 a les 18 h
 • JGL 19 de data 10 d'octubre de 2023 a les 18 h
 • JGL 20 de data 24 d'octubre de 2023 a les 18 h
 • JGL 21 de data 7 de novembre de 2023 a les 18 h
 • JGL 22 de data 21 de novembre de 2023 a les 18 h
 • JGL 23 de data 5 de desembre de 2023 a les 18 h
 • JGL 24 de data 19 de desembre de 2023 a les 18 h

 


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-09-2023 11:58