L'Ajuntament presenta una possible solució a una problemàtica històrica

2022-07-07 00:00:00

L'Ajuntament del Papiol està valorant la idoneïtat d'una possible solució que podria posar fi a una problemàtica històrica que ve dels anys noranta, quan es va plantejar el trasllat d'unes indústries que desenvolupaven la seva activitat en un sòl que va considerar poc convenient des d'un punt de vista urbanístic. 

LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA COM A OPORTUNITAT DE MILLORA

A final dels anys noranta, l'activitat industrial del Papiol no estava totalment concentrada al Polígon Industrial Sud. Hi havia algunes indústries que tenien la seva activitat en uns sòls poc convenient per a l'ús industrial, uns sòls industrials mal ubicats i molt propers a la població o zones protegides.

D’altra banda, el planejament urbanístic d’aquell moment preveia el desenvolupament d’aquests sòls industrials. Això hauria significat incrementar la problemàtica d’activitats i admetre el pas de camions pel mig de la població.

L’Ajuntament del Papiol, preocupat per aquelles previsions del Pla general metropolità (PGM), necessitava reordenar urbanísticament aquests sòls per minimitzar l'impacte industrial en les zones urbanes o protegides.

Després d'analitzar i diagnosticar la situació, l'Ajuntament va proposar, entre altres solucions, reubicar els sòls industrials ubicats entre el cementiri parroquial i les Escletxes a l’ampliació del Polígon, tocant a Molins de Rei.

Per dur a terme aquesta estratègia motivada per l'interès públic, l'Ajuntament va proposar una modificació puntual del PGM, que la Generalitat de Catalunya va validar i aprovar definitivament el 2006.

Paral·lelament al tràmit del document urbanístic, l'Ajuntament va pactar convenis amb els afectats per possibilitar la reubicació.

NOVA REALITAT ARRAN DE LA CRISI DE LA CONSTRUCCIÓ

L'estratègia s'havia d'executar a partir del moment que la Generalitat aprovés definitivament la modificació puntual del PGM.

Al temps que triguen a resoldre's aquests tipus de procediments, se li van sumar els canvis que va fer la Generalitat en el document aprovat, que variaven les condicions dels convenis, i la crisi del 2007, causada per la caiguda dels preus del mercat immobiliari.

Com a conseqüència, els acords signats entre l'Ajuntament i les altres parts implicades d'aquest relat ja no eren viables.

Es va intentar renegociar els convenis signats, però no era fàcil. La cosa es va anar allargant i complicant fins que va arribar a la jurisdicció contenciosa administrativa.

L'Ajuntament es va veure involucrat en un seguit de contenciosos perquè, per raons diferents, no s'havien pogut materialitzar encara les obligacions derivades dels convenis pactats.

PROPOSTA DE SOLUCIÓ

Actualment, l'Ajuntament està valorant la idoneïtat d'una possible solució que podria posar fi a aquesta problemàtica històrica.

Després de tornar a negociar amb les diferents parts, la solució que estudia l’Ajuntament del Papiol és crear una illa industrial més, la qual cosa permetria materialitzar els convenis.

Concretament, aquesta illa, que forma part de la Plana del Peró, és contigua a la zona industrial i no està protegida urbanísticament (indicada al mapa amb una línia de contorn de color vermell).

Si aquesta alternativa tirés endavant, aquesta parcel·la quedaria incorporada al Polígon Sud amb els mateixos criteris restrictius pel que fa a la implantació de noves activitats. Amb aquesta operació també es podrien generar noves activitats, oportunitats econòmiques i llocs de treball.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '07-07-2022 13:22