Què s'està coent a la Sala Gran?

2022-12-20 00:00:00

L’Ajuntament reformarà un dels edificis històrics del Papiol, la Sala Gran, situat al Papiol de Baix. L’immoble, de titularitat municipal, està protegit i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. Des que l’Ajuntament el va adquirir amb la voluntat de preservar el nostre patrimoni, s’està treballant per definir-ne l’ús.

 

L’Ajuntament, un equip multidisciplinari expert i

les entitats locals treballen conjuntament

en un espai cultural de referència.

 

En aquests moments, l’Ajuntament, un equip multidisciplinari de professionals (de l’arquitectura, la història, l’art, la sociologia, la museologia, la comunicació i l’estratègia) i les entitats del poble estan pensant conjuntament com ha de ser aquest espai cultural de referència. La idea és que esdevingui un espai cultural de referència, tant per al Papiol com per a la comarca, la zona metropolitana i el país.

 

UN MUSEU DE REFERÈNCIA INEXISTENT A LA NOSTRA ZONA

L’Ajuntament aposta per un projecte de futur molt ambiciós que pot esdevenir font de recursos per al municipi i que pot consolidar la reputació del poble: té a veure amb la projecció cultural i turística del municipi i amb com volem que es conegui el Papiol.

 

“El Papiol ha estat molt més important

del que la seva gent es pensa”.

 

Després d’una vasta feina d’investigació i d’anàlisi estratègica enfocada a trobar respostes a les preguntes “qui som?” i “cap a on hem d’anar?”, la proposta és convertir la planta baixa de la Sala Gran en un museu modern únic que pugui formar part de programes educatius per a escoles i instituts. Seria únic perquè no existeix al nostre territori proper un espai que ofereixi el que podria arribar a oferir el futur museu del Papiol.

 

QUÈ POT OFERIR EL PAPIOL A TRAVÉS DE LA SALA GRAN?

El Papiol té molt a explicar. Actualment, tenim una col·lecció de més de 2.000 objectes registrats, de tota mena i amb tota mena d’usos i aplicacions, a més que aporten un valor molt divers: patrimonial, artístic, sentimental... Molts ens parlen del nostre passat.

La Sala Gran podria esdevenir seu

d’esdeveniments culturals d’àmbit internacional.

 

A banda d’aquesta col·lecció d’objectes—una feina feta per l’equip de l’actual Museu del Papiol, qualificada d’excel·lent i exemplar pels experts i expertes—, existeixen circumstàncies històriques rellevants que ens permetrien explicar el progrés tecnològic i sociocultural de Catalunya a partir del Papiol, un discurs molt lligat també a la situació geogràfica del poble.

 

A partir del relat del progrés del Papiol,

es poden explicar les transformacions socials i

econòmiques que han fet avançar Catalunya.

 

A partir del relat del progrés del Papiol, es poden explicar les transformacions socials i econòmiques que han fet avançar Catalunya. L’equip de professionals que treballa en el projecte afirma que “el Papiol ha estat molt més important del que la seva gent es pensa”.

L’equip expert també ha detectat l’oportunitat d’oferir, a més llarg termini, la Sala Gran com a seu d’esdeveniments culturals d’àmbit internacional.

 

EL FUTUR MUSEU DEL PAPIOL INCORPORARÀ L’ENFOCAMENT ANOMENAT STEAM

La sigla STEAM ve de les paraules angleses science (ciències), technology (tecnologia), engineering (enginyeria), arts (arts) i mathematics (matemàtiques). Cada cop és més freqüent trobar programes educatius que treballin des de l’enfocament transversal de les disciplines STEAM.

 

LA SALA GRAN

Situat al Papiol de Baix, la Sala Gran és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local, inclòs en l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sobre la porta central figura gravat un any: 1665.

Estem davant d’una de les construccions més antigues del Papiol, edificada entre els segles xvi i xvii i que, originàriament, va pertànyer al Castell del Papiol, amb un doble ús. La planta baixa estava destinada a graner, per emmagatzemar les collites de cereals, i la planta superior tenia un ús residencial, de palauet senyorial. Segurament, és dels pocs edificis amb aquesta característica de doble ús que es conserven a Catalunya.

 

La Sala Gran és un dels edificis més antics del Papiol i

dels pocs amb un doble ús original

que es conserven a Catalunya. 

Està protegit com a bé cultural pel seu interès històric.

 

Ubicat a tocar d’un camí de pas, és molt probable que en algun moment servís com a hostal o fonda per a viatjants. Pel que fa als altres usos que ha tingut en temps més moderns, també s’ha utilitzat com a molí paperer i com a nau industrial d’una foneria de metall artístic.

L’edifici es conserva en bon estat, sobretot estructuralment. Es tracta d’una construcció de pedra, de planta rectangular, coberta de teules de doble vessant, finestres amb llindes i portes dovellades de mig punt. Té uns 800 m2 entre les dues plantes.

 

 

 

 

 

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '20-12-2022 14:13