1691

Modificació de dades tributàries municipals

Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça, objecte tributari i/o altres.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

No té cap cost

Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Justificants que acreditin la incorrecció de la dada (escriptura, DNI, certif.empadronament o altres) segons el tipus de dades que calgui modificar.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:46