Serra ciments pigments

C. Monturiol, 12
08754 El Papiol 

93 673 20 73

info@serraciments.com

www.serraciments.com

Especialitzada en productes pel formigó, especialment en pigments inorgànics per pigmentar ciment, formigó i morter.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-09-2023 13:17