Noves dates en el calendari fiscal 2020 del Papiol

2020-05-21 00:00:00

Com a conseqüència de la crisi causada per la pandèmia del covid-19, l’Ajuntament del Papiol va decidir a finals març endarrerir el cobrament dels impostos i taxes municipals, la qual cosa obligava a modificar el calendari fiscal previst per al 2020.

 

La decisió es va acordar amb l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, ens que té delegades les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals del Papiol.

Ara ja tenim el nou calendari, amb les noves dates de pagament en període voluntari, acordades també amb l'ORGT.

Consulteu el nou calendari (documents adjunts).

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '21-05-2020 13:29